سایت انجمن موسیقی خوزستان با همکاری موسسه اریکه هنر آریایی به مدیریت امیر محمد سیاف زاده طراحی شد

سایت انجمن موسیقی خوزستان با همکاری موسسه اریکه هنر آریایی به مدیریت امیر محمد سیاف زاده طراحی شد

موسسه اریکه هنر آریایی به همراه انجمن موسیقی خوزستان سایت انجمن موسیقی خوزستان را به آدرس khozmusicanjoman.ir   طراحی و آماده استفاده رساندند که این سایت دارای امکاناتی چون بانک اطلاعاتی.ثبت نام . جشنوار ه ها . دسته بندی هنرمندان . ارتباط با اعضای انجمن اخبار . گزارش را دارد